[(|=={oui}|oui)
]
imprimer

Scène Concours

Carmamuse

• Pop, Jazz & Blues •

Carmamuse is een Belgische muziekgroep, gevormd in 2012. Ze hebben een geheel eigen stijl ontwikkeld, die het best kan omschreven worden als alternatieve pop. Onze muziek is geinspireerd door verschillende invloeden zoals klassieke muziek, Jazz, Pop, Blues & film-muziek. Stem en piano worden op harmonieuze wijze samengesmolten, al dan niet begeleid door drum, gitaar en bas. Het repertoire van Carmamuse bestaat eigen werk, eventueel aangevuld met geherinterpreteerde covers.

Carmamuse est un groupe de musique belge, formé en 2012. Ils ont développé un style unique, qui peut être décrit comme pop alternative. Leur musique s’inspire de diverses influences comme la musique classique, jazz, pop, blues ou encore la musique de film. Voix et piano se fondent harmonieusement, accompagnés ou non par des percussions, une guitare et une basse. Le répertoire est constitué de compositions propres, éventuellement complétées avec des reprises réinterprétées.